Детска градина №200 „Цветен рай“

За родители

Електронен дневник

ВПРЗ

Дневен режим

Правилник за дейността

Стратегия

Модел за адаптация

h

Информация за записване на класираните деца

ДГ 200

Контакти

София, ул.„ Димитър Талев“ №2

02/ 967-00-46;

0885 922 832

dg_200@abv.bg

Полезни връзки

Община София

РУО София

МОН